За нас

     „АМС" ООД е създанена през 2006 г. с предмет на дейност – Търговия на медицинска апаратура, консумативи и сервиз.
     Фирмата бързо се разви и утвържди като лидер в сферата на дистрибуцията на медицинско оборудване, консумативи и сервизна дейност.
     Базирайки се на професионална организация, добри партньорски взаимотношения с фирмите производители на медицинска апаратура, предлагане на иновационни продукти на българският пазар и гъвкава търговска политика, „АМС" ООД бързо се развива като един от успешните дистрибутори на медицински изделия. Предлагаме продукти за всяка ценова гама в зависимост изискванията на клиента и вследсвие на което вноса се извършва от САЩ, Западна Европа, Израел, Турция, Китай и др. страни.

Фирмата отговаря бързо и ефективно на променящите се нужди на нашите клиенти.

     В нашия екип работят работят високо квалифицирани професионалисти с профил на подготовка в сферата на медицината и инженерните науки. Те анализират нуждите и проблемите на клиентите, като търсят и предлагат оптимални решения и консултиране.

      Фирмата винаги се стреми да предлага кратки срокове на доставка, конкурентни цени и гъвкави условия на плащане.

       Висококачествено и навременно гаранционно и следгаранционно обслужване.

     Помощ и пълна подкрепа в процеса на обучение на персонала и внедряване на новите продукти.

     Гаранцията за високото качество на нашите продукти и услуги е естествен резултат на фирмените инвестиции в повишаване квалификацията на нашите специалисти, фирмената политика на контрол и управление на качеството, както и високите стандарти на нашите международни партньори.

     За 6 годишната си история, компанията е създала успешно сътрудничество с над 120 клиента – основно от България и Турция.             

     „АМС" ООД следва политика на качеството по отношение на продуктите и решенията, обслужването и контактите с клиентите.

Нашата мисия

Точност, коректност, прецизност и амбицията да се борим до последно и с най-трудния проект.

Нашите цели

  • Разширяване на търговията с различни видове медицинска апарататура;
  • Предлагане на висококачествени и конкурентноспособни продукти с дълъг експлотационен период, при минимални разходи за поддръжка;
  • Удовлетворяване на индивидуалните потребности и изисквания на нашите клиенти;
  • Дългосрочно присъствие на българския и международните пазари.